Men pleegt wel eens te zeggen dat de beste zaken met vertraging komen. Uiteraard geldt dat ook voor deze blogpost betreffende de vijfde augustus van het jaar 2020; die werd immers met een dagje uitgesteld wegens het lang uitlopende avondspel. Deze onbeduidende datum zal bij de Tito’s toch voor altijd in het geheugen gegrift blijven want ze werden verrast door een variant op het Pad der Dood. Overdag speelde Tito 1 het Flikken-spel waarbij de politiemannen en -vrouwen de junkies moesten proberen te vatten. Na het Flikken-rollenspel volgde een heerlijke maaltijd met natuurlijk opnieuw een tafelmomentje: deze keer moesten de leden hun leiding zo goed mogelijk verwennen. In de namiddag was het De Mol-spel aan de beurt met in de hoofdrollen de mol Marie Claeys en de winnares Elise. Tito 2 speelde daarentegen geen spelletjes, ze gingen op dagtocht naar de zee! ’s Avonds sloten onze oudste Tito’s hun dagtocht af met een relaxerende quiz. Aan de andere kant van het veld, in Ketiland, koos men ’s morgens voor het barbecuespel. Na de thee volgde bovendien het drugsspel gebaseerd op de film Undercover. Deze Ketidag culmineerde echter met de langverwachte Keti-modeshow: om de tweejarige traditie in ere te houden werden op kamp alle Keti-jongens omgetoverd tot mooie vrouwen! De Aspidag kan opnieuw gereconstrueerd worden door het verslag van onze stagiaire Chloé Roegiers:

“Hallo! Omdat de Aspi’s dit jaar geen kans kregen om Aspi’s in leiding te volbrengen, hebben we dit jaar leiding in Aspi gedaan. We speelden de spelletjes tegen elkaar en met de leiding (Chloé niet bij de ruige spelletjes natuurlijk). Het ging van een postjesspel tot de favoriete pleinspelletjes van de Aspi’s. In de namiddag hebben we op het sleerzeil gespeeld. Vele spelletjes later hebben Juliette, Fee, Chloé en Bert een bezoekje gedaan bij kapper Louis en Eileen.”
-stagiaire Chloé Roegiers, studente Gender en Diversiteit

Tot weldra, op de bubbeldag!

-Blogteam Houthulst, Rémi & stagiaire Chloé