Beste ouders en leden,

Op 24-25-26 februari is het terug zo ver: dan gaan we op afdelingsweekend! Dan is het voor de leden terug een weekend om zich volledig uit te leven (Woehoew). Om de organisatie goed te laten verlopen hebben degene die aanwezig waren op de laatste Chiro-activiteit al een inschrijvingsbrief meegekregen. Degene die niet aanwezig waren mogen deze brief nog in de brievenbus verwachten. In bijlage is ook een inschrijvingsbrief terug te vinden.

Dit jaar zijn we er vroeg bij. Dit omdat we al enkele jaren met een groot aantal inschrijvingen zitten en we iedereen zeker mee willen op weekend. Want hoe sneller we de inschrijvingen weten, hoe sneller we de weekendplekken kunnen verdelen. Hoe sneller we de weekendplekken hebben verdeeld, hoe sneller de kookploeg inkopen kan doen en een heerlijk menu kan opstellen, enz.. Want een afdelingsweekend organiseren, daar komt toch wel veel bij kijken.

Jullie kunnen hierbij helpen door de inschrijving tegen 29/01 in orde te brengen.

Hoe?

  1. Door €40 over te schrijven op de Chiro-rekening met vermelding: Weekend 2017 + naam + voornaam + afdeling.
  2. Het inschrijvingsstrookje + BEWIJS van overschrijving te bezorgen bij Chloé Roegiers, Eva Desmet of Mathias Bruggeman. Dit mag zowel digitaal als in de brievenbus. Digitaal: eva.desmet007@gmail.com

We beseffen dat het bewijs van overschrijven niet altijd evident is. Maar dit is om zeker geen fouten te maken en niemand over het hoofd te zien.

Vele chiroetjes,
De leidingsploeg

———————-> Inschrijvingsbrief_2017 <———————–